cons Vols implantar un projecte e-learning?

Has d’optimitzar un sistema de formació a la teva empresa?

e-docendi garanteix un assesorament de qualitat, minimitzant les despeses.

A e-docendi tenim per objectiu assessorar i guiar en totes les fases dels projectes de formació en noves tecnologies (e-learning i b-learning), des de la planificació inicial de necessitats fins a la ulterior formació personalitzada, per garantir així l’efectivitat de la seva plataforma de formació.

Amb la  nostra experiència en solucions tecnològiques i de l’àmbit de l’educació i el coneixement garantim la consecució d’aquests objectius.

L’e-learning i el b-learning com a processos educatius formatius comporten l’atenció als seus dos pols, el pedagògic i el tecnològic, assumint les tecnologies com el suport i eina del procés, és per això que e-docendi compta amb especialistes i experts d’aquestes dues àrees, per poder oferir una concepció integral, sustentades en adequades estratègies educatives i amb l’ocupació de les tecnologies més adients. Els serveis que oferim a e-docendi:

  • Solucions integrals per a la implantació de plataformes formatives e-learning.
  • Assessorament en la implantació de plataformes formatives, així com en la utilització de les millors tecnologies.
  • Creació, assessorament i suport de cursos i continguts.
  • Disseny i creació d’eines d’entorn Web 2.0: aprenentatge informal, comunitats de pràctiques i treball cooperatiu i xarxes socials.
  • Plataformes e-learning per a la creació de campus i aules virtuals corporatives.
  • Creació i formació d’equips docents, interns i externs (Tutories i coordinacions).
  • Adaptació de plataformes e-learning  multidispositiu.
  • Disseny i adaptació de cursos i continguts a format digital en funció de la temàtica i objectius de la formació (webconferencing, tallers, jocs, activitats multimèdia…).
  • Direcció de projectes e-learning.
  • Suport extern a la direcció de projectes e-learning.