contenidos_e-learningLa implantació de les noves tecnologies, principalment l’aparició d’Internet i les eines digitals, en la societat actual i més concretament al món acadèmic ha fet replantejar el model pedagògic existent així com el format dels continguts.

A e-docendi valorem el disseny didàctic per tal de guanyar eficiència en el procès de formació mitjançant els següents serveis:

  • Creació, assessorament i suport de cursos i continguts.
  • Disseny i creació d’eines d’entorn Web 2.0: aprenentatge informal, comunitats de pràctiques i treball cooperatiu i xarxes socials.
  • Disseny i adaptació de  continguts a format digital en funció de la temàtica i objectius de la formació (webconferencing, tallers, jocs, activitats multimèdia…).
  • Disseny i creació de píndoles formatives.
  • Creació i adaptació de continguts a dispositius mòbils.
  • Creació d’aplicacions i jocs educatius (Game based learning).