Software-e-learninge-docendi selecciona i customitza la millor plataforma d’aprenentatge virtual (LMS) per al teu projecte formatiu. A més, creem i dissenyem aplicacions educatives.

Amb aquesta finalitat oferim els següents serveis:

  • Selecció i customització de plataformes formatives (LMS).
  • Disseny i creació d’eines d’entorn Web 2.0: aprenentatge informal, comunitats de pràctiques i treball cooperatiu i xarxes socials.
  • Adaptació de plataformes e-learning  multidispositiu.
  • Disseny i adaptació de cursos i continguts a format digital en funció de la temàtica i objectius de la formació (webconferencing, tallers, jocs, activitats multimèdia…).
  • Oferta de sales per a webinars (videoconferències per a impartició de cursos i ponències).